ru en az

Layihələr / Azərbaycan Kran Gəmisində Çirkab Suları Nəql Edən PVX Boruların Təmiri

Layihənin adı: Azərbaycan Kran Gəmisində Çirkab Suları Nəql Edən PVX Boruların Təmiri

Sifarişçi: Saipem S.p.A.

İnşaatın ünvanı: Xəzər dənizi, Azərbaycan

Başlanma tarixi: İyul 2003

Tamamlanma tarixi: Oktyabr 2003

Müqavilə növü: Layihənin İdarə Olunması və Texniki Xidmət

İşin həcmi və məzmunu: Azərbaycan Kran Gəmisinin istismar, təmir, müasirləşdirilməsi və texniki xidməti – çirkab suları (göyərtədə yerləşən tualet otaqları və duşxanalardan axan) nəql edən PVX boruların təmiri, yeddi tualet otaqlarından gəminin arxa tərəfində yerləşən toplanma çəninə qədər uzadılan PVX kanalizasiya boruların dəyişdirilməsi, borular üçün müvafiq dirək konstruksiyanın quraşdırılması.

Layihənin xülasəsi: Azərbaycan Kran Gəmisi ağır yüklərin qaldırılma və yerini dəyişdirilməsi, həmçinin Xəzər dənizinin şelfində tikinti işlərin aparılması üçün istismar olunur. Layihənin əsas vəzifəsi sahil terminalın neft və qazla təchiz edilməsi məqsədilə dəniz yataqların işlənməsi və məhsulun satış bazalarının inkişafından ibarətdir.   Beton Blokları İstehsal Edən Zavodun TikintisiSanqaçalda Yeməkxananın Dizayn və Tikintisi10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların TikintisiRezervuarların Saxlanılması üçün Anbarın Tikintisi və TəchizatıBTC Boru Kəmərinin Nasos Stansiyaları üçün Elektrik, Ölçü və Telekommunikasiya Sistemlərinin QuraşdırılmasıQaradağda Yerləşən Ofisdə Təmir-Bərpa İşlərin AparılmasıBeton Zavodu və Betonlanmış Meydançanın Tikintisiİnzibati Binanın Layihələndirilməsi, Quraşdırılması və TikintisiLay Suların Təmizləyici QurğusununTikintisiPSN Ofisinin TikintisiƏrsin Qəbuledici Qurğunun MüasirləşdirilməsiMövcud Dəmir-Beton Pilətədə Quyuların QazılmasıABŞ Səfirliyinin Təhlükəsizlik Sisteminin Təkminləşdirilməsi