ru en az

Layihələr / 10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların Tikintisi

Layihənin adı: 10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların Tikintisi

Sifarişçi: Flour International Inc.

İnşaatın ünvanı: Sabirabad, İmişli, Xaçmaz, Quba, Qax,  Lənkaran, Bərdə, Şəmkir, Göy-Göl, Bakı, Azərbaycan

Başlanma tarixi: Mart 2009

Tamamlanma tarixi: Aprel 2011

Müqavilənin növü: Təchizat, Tikinti və Layihənin İdarə Olunması

İşin həcmi və məzmunu: İşçi qüvvəsi, nəzarət, alətlər, avadanlıq, quraşdırma və sərf olunan materialların, həmçinin xidmətlərin təmin olunması; dizayn üçün zəruri olan qurğuların sınanması, anbarlaşdırmanın yoxlanılması və xərclərin uçota alınması; mühəndis işləri, təchizat, istismar yerində konstruksiyaların quraşdırılması, yükləmə, daşınma, boşalma və materialların qəbulunun həyata keçirilməsi; Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən 10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların konstruksiyalarının yığılması, tikintisı, quraşdırılması, yoxlanılması və işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və nəzarətin aparılması.

Layihənin xülasəsi:  Bioloji Təhlükənin Azaldılması üzrə Proqramın hissəsi olaraq, Epidemioloji Nəzarət Stansiyası əhalinin sanitar-epidemioloji rifahı üzrə nəzarət və ya veterinar ekspertizası və ya hər iki funksiyanı həyata keçirir. Bu müəssisə Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinə məxsus regional ərazilərdə tikilən laboratoriyadır. Stansiya orta səviyyəli testlər və Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən Təhlükə Amillərini Aşkarlama və Reaksiya şəbəkəsi üçün diaqnostika həyata keçirir və BSL-2-də fəaliyyət göstərir.

Epidemioloji Nəzarət Stansiyalarının tikintisi bioloji tədqiqat müəssisələri üzrə beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun yerinə yetirilib.Beton Blokları İstehsal Edən Zavodun TikintisiSanqaçalda Yeməkxananın Dizayn və Tikintisi10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların TikintisiRezervuarların Saxlanılması üçün Anbarın Tikintisi və TəchizatıBTC Boru Kəmərinin Nasos Stansiyaları üçün Elektrik, Ölçü və Telekommunikasiya Sistemlərinin QuraşdırılmasıQaradağda Yerləşən Ofisdə Təmir-Bərpa İşlərin AparılmasıBeton Zavodu və Betonlanmış Meydançanın Tikintisiİnzibati Binanın Layihələndirilməsi, Quraşdırılması və TikintisiLay Suların Təmizləyici QurğusununTikintisiPSN Ofisinin TikintisiƏrsin Qəbuledici Qurğunun MüasirləşdirilməsiMövcud Dəmir-Beton Pilətədə Quyuların QazılmasıABŞ Səfirliyinin Təhlükəsizlik Sisteminin Təkminləşdirilməsi