ru en az

Bacarıqlar / Layihənin İdarə Olunması

Layihənin idarə olunması metodu ilə müştərilərimizə uğurlu layihələrin dəqiqliklə planlaşdırılmış və mütəşəkkil şəkildə təhvil verilməsini təklif edirik. Şirkətimizdə layihənin idarə olunma prosesi aşağıdakı tərkib hissələri özündə birləşdirir:


Layihənin büdcə və vaxt cədvəlinin müəyyən edilmə və optimallaşdırması zamanı müştərilərimizə dəstək vermək, həmçinin onların xüsusi ehtiyac və tələblərinə uyğun olaraq layihə çərçivəsində qoyulmuş bütün məqsədlərə nail olmaq bizim prioritet məsələlərimiz sırasına daxildir.

Layihələrin idarə olunması sahəsində işləyən komandamız effektiv layihələr həyata keçirmək üçün müvafiq struktur və səlahiyyətə malikdir. Bu komandanın aparıcı üzvləri Layihə İdarəetmə İnstitutu (PMI) tərəfindən təqdim edilən sertifikatlarla təltif olunmuşlar.


Beton Blokları İstehsal Edən Zavodun TikintisiSanqaçalda Yeməkxananın Dizayn və Tikintisi10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların TikintisiRezervuarların Saxlanılması üçün Anbarın Tikintisi və TəchizatıBTC Boru Kəmərinin Nasos Stansiyaları üçün Elektrik, Ölçü və Telekommunikasiya Sistemlərinin QuraşdırılmasıQaradağda Yerləşən Ofisdə Təmir-Bərpa İşlərin AparılmasıBeton Zavodu və Betonlanmış Meydançanın Tikintisiİnzibati Binanın Layihələndirilməsi, Quraşdırılması və TikintisiLay Suların Təmizləyici QurğusununTikintisiPSN Ofisinin TikintisiƏrsin Qəbuledici Qurğunun MüasirləşdirilməsiMövcud Dəmir-Beton Pilətədə Quyuların QazılmasıABŞ Səfirliyinin Təhlükəsizlik Sisteminin Təkminləşdirilməsi