ru en az

HSE Policy / Ətraf mühitin mühafizəsi siyasəti

İşəgötürən bir şirkət olaraq, Sterling Group İSO 14001:2004 yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çalışır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün şirkət öz fəaliyyətini aşağıda sadalanan ətraf mühitin mühafizəsinə uyğun olaraq həyata keçirir:


Sterling Group öz fəaliyyəti kontekstində ətraf mühitin mühafizəsinə tövhə verən əməkdaşları, təchizatçı və müştərilərini, həmçinin yerli əhalini dəstək verir. İşçi heyətimizin vəzifəsi, fəaliyyətimiz müstəvisində ətraf mühitə müsbət təsirini daim inkişaf etdirməkdən ibarətdir.

Belə bir siyasəti rəhbər tutaraq Sterling Group ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını bildirir, bununla da, rəhbərlik və əməkdaşların öz fəaliyyətində ətraf mühitə mənfi təsirini minimuma endirmək prinsipinə sadiq olduqlarını bəyan edir. 


Beton Blokları İstehsal Edən Zavodun TikintisiSanqaçalda Yeməkxananın Dizayn və Tikintisi10 Epidemioloji Nəzarət Stansiyaların TikintisiRezervuarların Saxlanılması üçün Anbarın Tikintisi və TəchizatıBTC Boru Kəmərinin Nasos Stansiyaları üçün Elektrik, Ölçü və Telekommunikasiya Sistemlərinin QuraşdırılmasıQaradağda Yerləşən Ofisdə Təmir-Bərpa İşlərin AparılmasıBeton Zavodu və Betonlanmış Meydançanın Tikintisiİnzibati Binanın Layihələndirilməsi, Quraşdırılması və TikintisiLay Suların Təmizləyici QurğusununTikintisiPSN Ofisinin TikintisiƏrsin Qəbuledici Qurğunun MüasirləşdirilməsiMövcud Dəmir-Beton Pilətədə Quyuların QazılmasıABŞ Səfirliyinin Təhlükəsizlik Sisteminin Təkminləşdirilməsi